Studená stabilizace piva

 

Studená stabilizace se týká filtrace piva, která má za úkol odstranění veškerých kazících se mikroorganismy před samotným balením a expedicí.

Existuje celá řada organismů co se kazí. Tyto organismy musí být odstraněny z piva, aby se zabránilo zkažení finálního produktu. Můžeme sem zařadit například kvasinky, bakterie kyseliny octové a bakterie kyseliny mléčné.

Úroveň filtrace bude záviset na očekávané době skladovatelnosti piva a citlivosti k jeho znehodnocení. Většině velkých pivovarů stačí 12 měsíční trvanlivost s nulovým obsahem kvasinek a přijatelným množstvím bakterií v momentě kdy je pivo baleno do lahví nebo plechovek.

Snadné ověření integrity filtrů pomocí přístroje BEVCHECK nebo BEVCHECK PLUS.

 

BEVPOR BR – nový filtrační element pro studenou stabilizaci piva Parker – Agidens – Automatizovaný systém pro studenou stabilizaci piva