Stabilizace ve vinařství

Stabilizace vína

U červených vín je membránová mikrofiltrace 0.65μm obvykle dostatačující, aby odstranila organizmy přispívající k infektci. Pro bílá vína se obvykle používá membrána 0,45µm. Filtrace s jemnější membránou, než je nutné, způsobí rychlejší ucpání membrány, což vede k nehospodárnému procesu. Takže je třeba dbát na použití správné třídy filtru pro dané podmínky .

Filtry na víno typu BEVPOR (PS, PHpoužívají inertní membránu PES , která byla navržena k ochraně chuti a charakteru vína tím, že zabezpečuje validovanou zádrž typických organismů způsobujících kontaminaci, aniž by to ovlivnilo chuť nebo barvu.

Snadné ověření integrity filtrů pomocí přístroje BEVCHECK nebo BEVCHECK PLUS.