Před-stabilizace vína

Ochrana membrány
Pro zajištění dlouhé životnosti, ochrany a účinného použití systému koncové mikrobiální stabilizace, by se měla použít přiměřená před-filtrace, která má za úkol snížit počet suspendovaných částic a mikrobiální zatížení vína. Koncová membránová filtrace je obvykle nejdražším filtračním stupněm v řadě, a proto by se měla používat pouze k odstranění mikrobů.

Standardizace mladého vína
Zralé nebo obohacené víno je již fyzicky, chemicky a mikrobiologicky stabilní a vyžaduje pouze finální úpravu, aby se zlepšila čistota a odstranily všechny přítomné kvasinky a bakterie.

Standardizace: Přesun do tanků a správa sklepů
V zájmu ochrany kvality vína během skladování nebo přepravy by měly být sníženy kvasinky a další mikrobiální obsah.

Snadné ověření integrity filtrů pomocí přístroje BEVCHECK nebo BEVCHECK PLUS.