Koncová mikrobiální stabilizace vody

Tato aplikace se nazývá „kritická“, protože je to poslední bariéra pro odstranění mikrobiální kontaminace před zabalením.

Membránová filtrace pomocí produktů BEVPOR (PS/MS, PH/MH) spolehlivě odstraní všechny kontaminující organismy z vody a zároveň chrání čistotu a základní složky, které přispívají k jedinečným vlastnostem vody.

Výběr filtrů v této fázi by měl být založen na klasifikaci balené vody a místních právních předpisech týkajících se využívání zdrojové vody.

Snadné ověření integrity filtrů pomocí přístroje BEVCHECK nebo BEVCHECK PLUS.