Před-stabilizace vody

Primární funkcí předstabilizačních filtrů je ochrana finálních membránových filtrů před koloidními částicemi.

Většina vod, i když se jeví jako čirá, má ve skutečnosti velmi velké množství suspendovaných pevných látek pohybujících se v roztoku. Ty se nazývají jako koloidy a jsou obecně v sub-micronové velikosti. Hlavními složkami těchto koloidních druhů jsou ionty (Fe3 +), které se vyluhovaly do vody ze zdroje spojeného s organickým materiálem. Tyto malé suspendované částice jsou hlavní příčinou blokování membránového filtru, takže jejich odstranění před membránovou filtrací bude mít za následek delší životnost membrán a nižší dlouhodobé provozní náklady.

Snadné ověření integrity filtrů pomocí přístroje BEVCHECK nebo BEVCHECK PLUS.