Čiření vody

Voda vstupující do plnicího zařízení přímo ze zdroje je někdy označována jako vstupní bod (POE) a bude vyžadovat filtraci k čiření, aby se před vstupem do meziskladu odstranily všechny nerozpustné kontaminanty, jako je písek, bahno nebo suť.

Obvykle bude filtrace použitá pro tento požadavek navržena tak, aby zvládala vysoké a proměnlivé zatížení částicemi.

Pečlivě zvolená zádržnost a konstrukce filtru v této fázi procesu výrazně ovlivní výkon další filtrace po proudu a celkovou účinnost celého procesu.