Audit kvality a spotřeby vzduchu

Proč audit?

Stanovením nejen spotřeby stlačeného vzduchu, ale i ostatních parametrů se odhalí skutečné provozní podmínky, které jsou zásadní pro kontrolu, či návrh nového zařízení. Největší vypovídající hodnotu mají dlouhodobá měření, která zaznamenají všechny hodnoty najdenou nejen v době špičkových odběrů, ale i mimo ně – tedy v noci, o víkendech apod.. 

Výhody:

  • Variabilita napojení na potrubí až do průměru DN250 
  • Instalaci měřicí aparatury lze provést za provozu bez odtlakování systému
  • Dataloger umožní dlouhodobá měření i v délce několika týdnů
  • Snadný přenos dat do PC a jejich bleskové vyhodnocení
  • Aparatura sestává ze špičkových a přesných senzorů

Měřené parametry stlačeného vzduchu: 

  • Průtok Q (m3/h – podle ISO 1217) 
  • Teplota T (°C)
  • Přetlak p (barg)
  • Tlakový rosný bod TRB (°C)
  • Obsah uhlovovdíků, oleje, aerosolů