VDMA 15390-1

VDMA 15390-1
…. příslušná čistota stlačeného vzduchu pro průmyslové aplikace.
První vydání (2014)
Specifikační list VDMA 15390-1 je hlavním dokumentem celé řady specifikací. Všechny další části této řady vyžadují příslušný odkaz na tuto část. Specifikační list VDMA 15390-1 specifikuje:

 • všechny termíny a definice řady norem ISO 8573 (německý překlad) a další užitečné termíny a definice.
 • rozšířený popis normy ISO 8573-1, který navíc obsahuje:
  • komplexní popis kontaminantů ve stlačeném vzduchu.
  • základy úpravy stlačeného vzduchu (komponenty ; centrální a decentrální úprava).
  • historii normy ISO 8573-1, zejména pokud jde o její třídy částic.
 • tabulka pro typické třídy čistoty vyhrazených aplikací stlačeného vzduchu
 • tabulka pro typické třídy čistoty vyhrazených aplikací stlačeného vzduchu
 • stručný popis ISO 7183 a ISO 12500
 • mnoho dalších užitečných informací a aplikačních poznámek

 

Specifikační list VDMA 15390-1 konkrétně rozšiřuje předměty měření čistoty stlačeného vzduchu a ověřování čistoty stlačeného vzduchu. Je zde uvedena možnost nepřímého ověření, zmíněn význam normalizovaných metod ISO 8573 a popsány možnosti a požadavky na použití alternativních zkušebních metod.