VDMA 15390-2

VDMA 15390-2
…. odpovídající čistota stlačeného vzduchu pro aplikace v potravinářských a farmaceutických technologiích.
První vydání (2018)
Specifikační list VDMA 15390-2 rozšiřuje hlavní dokument VDMA 15390-1 o specifické požadavky v oblasti potravinářské a farmaceutické technologie. S hlavním aspektem

… zejména potravinářské a farmaceutické technologie zahrnují další a potenciální rizika poškození zdraví ……..

pro tuto aplikaci byl vytvořen vlastní a rozšířený dokument. Specifikační list VDMA 15390-2 specifikuje:
  • specifická pravidla a definice daných aplikací
  • základní informace o specifických aplikacích ohledně stlačeného vzduchu
  • požadovanou centrální a decentrální úpravu stlačeného vzduchu v závislosti na systému potrubí.
  • aplikace a rizika
  • tabulky pro typické třídy čistoty speciálních aplikací
  • mnoho dalších užitečných informací a aplikačních poznámek

 

Tento specifikační list VDMA se nevztahuje na lékařský stlačený vzduch, okolní vzduch, hnací nebo balicí plyny a obecně na jakékoliv potravinářské přísady.

 

Viz. Certifikát