FCA WS

Separátory kapalin FCA..WS.. (16, 50 bar)

Odlučovače kapalin typu FCA-WS jsou určeny především pro separaci velkého množství kapaliny z proudu stlačeného vzduchu, tj. separace kondenzátu stlačeného vzduchu vznikajícího v dochlazovačích nebo kondenzačních sušičích. Větší pevné nečistoty jsou samozřejmě také odděleny během tohoto procesu. Směr proudění je z vnější strany dovnitř (kód ‚S‘).

Rysy

Filtrační pouzdra typu FCA jsou vyrobena z vysoce kvalitního hliníku odolného proti korozi, vyrobeného litím (gravitační lití). Pro účely povrchové úpravy a pro zvýšení odolnosti musí všechny filtrační skříně projít procesem pasivace bez chromu (VI) a jsou opatřeny práškovou barvou odolnou proti nárazu a otěru, která je dodávána na vnější straně skříně. Pouzdra filtrů splňují požadavky směrnice o tlakových zařízeních 2014/68 / EU a některé (v závislosti na modelu a úrovni tlaku) mají označení CE této evropské směrnice.

Separační elementy vody třídy W se skládají z pevné nerezové cyklónové lopatkové mříže, která je připevněna ke koncovému víčku v horní části a nerezového disku ve spodní části separátoru kapaliny/vody. Největší pozornost byla věnována kovové konstrukci, takže ani velké pulzace v systému stlačeného vzduchu nemohou způsobit poškození samotného elementu. Stlačený vzduch vstupující do pouzdra odlučovače je směrován na lopatky, aby se uplatnil cyklónový efekt. „Těžké“ kapalné nečistoty uvnitř stlačeného vzduchu jsou tímto způsobem odstředěny na vnitřní stěnu pouzdra, a nakonec stékají gravitací do spodní části pouzdra, zatímco stlačený vzduch, zbavený velké části kapalných nečistot, proudí vzhůru k výstupu ve středu pouzdra. Dolní disk zabraňuje kontaminacím, které jsou již odděleny a shromážděny ve spodní části tělesa filtru, aby byly strhávány zpět do proudu stlačeného vzduchu.

Všechny výše uvedené funkce jsou přínosem pro použití separátoru kapaliny/vody, který má vysoký výkon a maximální provozní bezpečnost.