FMA-FMS (pro vysoký tlak)

Filtrační pouzdra FMA.., FMS.. (100, 350 bar)

Filtrační pouzdra typu FCA a FMS jsou nvržena pro filtraci stlačeného vzduchu nebo pro vakuové filtry, pro malá průtočná množství s tlakovou hranicí 100 bar a 350 bar pro stlačený vzduch bez agresivních sloužek.

Rysy

Pouzdra FMA a FMS jsou vyrobena z obrobeného hliníku (FMA) nebo z oceli (FMS).  Pro účely povrchové úpravy a pro zvýšení odolnosti musí všechnafiltrační pouzdra projít pasivací bez chrómu (VI) a jsou dokončena práškovým povlakem odolným proti nárazům a otěru, který je umístěn na vnější straně pouzdra.

Každé filtrační pouzdro má těsnicí o-kroužek u každého závitového spoje. Výsledkem je to, že se závit ani závitové mazivo nedostane do styku s filtrovaným médiem a současně chrání proti negativnímu vlivu okolního vzduchu. Když šroubujete spodní část filtru do horní části filtru (hlava filtru), je utahovací moment působící na závit skříně filtru omezen limitním dorazem. Tím se zabrání tomu, aby se závit stlačil nebo přetáhl. Pouzdro lze snadno povolit rukou i po delší době provozu a velké provozní zátěži pod vysokým tlakem. V případě nutnosti lze použít pro otevření pouzdra hákový klíč (DIN 1810 B).

Každý typ filtračního pouzdra FMA a FMS je navrženo pro vložení jednoho filtračního elementu. Tato pouzdra mají závitové vstupní a výstupní připojení (velikost závistí na modelu) a mají také závitové připojení pro vypouštění kondenzátu G ¼“  (všechny závity jsou podle  DIN 259). Všechny modely mají závity 2 x G ¼“, které se ve spojení s dvěma otvory M10 x 1.5 používají pro montáž diferenčních manometrů pro sledování tlakové ztráty a pro sledování čistoty stlačeného vzduchu.

Pouzdra filtrů splňují požadavky směrnice o tlakových zařízeních 2014/68 / EU a některé (v závislosti na modelu a tlaku) mají označení CE této evropské směrnice.