Třídy filtrace

Vodní separátor W

Vložsky vodního separátoru jsou určeny pro odlučovače vody typu EFST a filtrační třídu W, jenž jsou určeny především pro separaci velkého množství kapaliny z proudu stlačeného vzduchu, tj. separace kondenzátu stlačeného vzduchu vznikajícího v dochlazovačích nebo kondenzačních sušičích. Větší pevné nečistoty jsou samozřejmě také odděleny během tohoto procesu. Proto se používá filtrační stupeň W, pokud je třeba oddělit velké množství kapaliny nebo hrubých nečistot
z proudu stlačeného vzduchu.

Vodní odlučovače typu EFST..W jsou vhodné pouze pro pouzdra filtrů řady FCA.

 

Filtrační elementy EFST.. ZN, XN, XXN

EFST filtrační elementy řady ZN, XN, XXN jsou především určeny k zachycení kapalných aerosolů, tj. nejjemnější aerosolových mlhovinných kapek (koalescentní filtrace, mokrý typ filtrace), stejně tak pro záchyt nejjemnějších pevných nečistot (jemný částicová filtrace, suchý typ filtrace) ze stlačeného vzduchu. Větší kapky nebo větší množství kapaliny jsou taky zachycovány tímto způsobem.

 

Filtrační elementy EFSTP.. V, ZN, XN, XXN, A (nerezové tělo)

Filtrační elementy EFSTP typů V, ZN, XN, XXN a A s technologií FST jsou vhodné do FST filtračních pouzder typu FWP. Filtrační pouzdra FWP i celé tělo elementů typu EFSTP jsou zcela vyrobeny z nerezové oceli. Proto jsou tyto řady zvláště vhodné pro aplikace vyžadující velmi čistý vzduch nebo aplikace se zvýšenými požadavky na tepelnou nebo chemickou odolnost.

 

Filtrační kazety EFST.. CA (aktivní uhlí)

Filtrační kazety EFST.. řady CA jsou především navrženy pro záchyt olejových par ze stlačeného vzduchu (suchá filtrace). Vlastnostmi je aktivní uhlí zvláště vhodné pro separaci plynných složek nečistot. Filtrační řada CA používána tam, kde se nevyskytují kapalné nečistoty ve stlačeném vzduchu.

 

Filtrační kazety ERDH – CA, CHL

Filtrační kazety ERDH typů CA a CHL poskytují možnost využít naši vysoce výkonnou, energeticky účinnou a provozně bezpečnou technologii také v pouzdrech domnick-hunter series Oil-X Plus. Doporučujeme následující přidělení následujících stupňů filtrace:

domnick-hunter
Aktivní uhlí CA AC
Katalyzátor CHL HC