FWS

Filtrační pouzdra FWS.. (16, 50 bar)

Filtrační pouzdra typu FWS jsou nvržena pro filtry stlačeného vzduchu nebo pro vakuové filtry, pro malá průtočná množství s tlakovou hranicí 16 bar a 50 bar pro stlačený vzduch bez agresivních sloužek.

Rysy

Filtrační pouzdra FWS jsou vyrobena z vysoce kvalitních svařovaných ocelových dílů. Pro účely povrchové úpravy a pro zvýšení odolnosti jsou pouzdra pískována, poté zcela natřena základovým nátěrem (s výjimkou těsnicích ploch). Nakonec je na vnější povrch nanesena další vrstva.

Otevírání pouzder pro výměnu filtračních elementů je obzvláště snadné, protože příruba pouzdra je umístěna dole. To znamená, že je nutné manipulovat pouze s „lehkým“ dnem pouzdra. U modelů 200-2000 je dno pouzdra opatřeno držadlem a závěsem a lze jej proto snadno otevřít. Držák filtračních elementů má vodicí lištu, aby se při instalaci filtrační elementy automaticky v držáku zablokovaly. Dno pouzdra má kulatou konstrukci, která umožňuje úplné odvodnění zachycené kapaliny, a tím se  zabraňuje riziku ulpění zbytkového množství kapaliny (riziko tvorby koroze).

Typová filtrační pouzdra FWS jsou navržena pro vložení jednoho nebo více filtračních elementů, které jsou vybaveny přívodem a výstupem stlačeného vzduchu s přírubovým připojením (příruby podle DIN 2633 (PN 16), DIN 2635 (PN 50)), výstupem kondenzátu se závitem G 1/2 (modely 140 – 190) nebo se závitem G 1 (modely 200 – 2000) (závity podle DIN 259) a 2 x závitové spojky G 1/4 pro kontrolu diferenčního tlaku a monitorování čistoty stlačeného vzduchu. Upevňovací západka zajišťuje montáž diferenciálních tlakoměrů nebo jiného monitorovacího zařízení přímo na těleso filtru. Oko na skříni filtru zajišťuje snadnou přepravu a montáž.

Pouzdra filtrů splňují požadavky směrnice o tlakových zařízeních 2014/68 / EU a některé (v závislosti na modelu a tlaku) mají označení CE této evropské směrnice.