Obsah vody ve vzduchu

Tabulka udává závislost teploty tlakového rosného bodu a maximálního (absolutního) množství vody ve vzduchu v nasyceném stavu, tj. při 100% relativní vlhkosti. Toto množství je vztaženo k 1 m3 vzduchu a je nezávislé na tlaku.

TRB … tlakový rosný bod