Teorie vlhkého vzduchu

Vzduch obklopuje Zemi ve formě slupky a působí na ni proměnlivým tlakem (stav barometru). Živočichové potřebují vzduch v první řadě pro dýchání: například dospělý člověk potřebuje k udržení životních pochodů přibližně 0,5 m3 vzduchu za hodinu. Vzduch ale ještě plní jiné funkce, důležité pro udržení života: z povrchu moří a oceánů přebírá obrovská množství vody ve formě vodních par, přenáší je na velké vzdálenosti a ve formě srážek touto vodou zásobuje povrch Země. Fyzikální veličiny, jimiž se popisuje stav vzduchu, se nazývají stavové veličiny. Zabývá se jimi také technika klimatizace, pro ní jsou nejdůležitější teplota, vlhkost a tlak vzduchu.

Absolutně suchý vzduch se ve volné atmosféře nevyskytuje; vždy je v něm obsažen určitý podíl vodní páry. Vlhký vzduch je tedy směs suchého vzduchu a vodní páry. Podíl vodní páry hraje v klimatizační technice velmi důležitou roli, i když největší fyzicky možné množství páry ve vzduchu při běžných stavech vzduchu činí jen několik gramů na kilogram suchého vzduchu. Příliš nízká nebo vysoká vlhkost vzduchu ovlivňuje u člověka pocit pohody, také v průmyslu jsou fyzikální vlastnosti surovin nebo výrobků závislé na vlhkosti vzduchu ve výrobních prostorech nebo skladech. Abychom v prostoru dosáhli požadovaného stavu vzduchu, musíme vzduch nejprve upravit, tj. musíme jej podle potřeby vyčistit, ohřát, ochladit, zvlhčit nebo odvlhčit. Požadované změny stavu vzduchu lze přitom spočítat pomocí stavové rovnice plynů.

To sice není příliš obtížné, ovšem postup je pracný a časově náročný. Pomocí h-x diagramu můžeme jednotlivé stavové veličiny znázornit graficky a tím se výpočet stavových změn výrazně zjednoduší. Pro rychlé stanovení psychrometrických veličin je k dispozici online PsychroCalc.

Pojmy a veličiny kolem vlhkého vzduchu:

Měrná vlhkost

Relativní vlhkost

Teplota mokrého teploměru

Teplota rosného bodu

Entalpie vlhkého vzduchu

Hustota vlhkého vzduchu

Adsorpční odvlhčování

Kondenzační odvhlčování

Odvlhčování mísením suššího vzduchu

Zvlhčování vzduchu

Ohřev vzduchu

Chlazení vzduchu