Částice ve vzduchu

Částice

  • Částice jsou malé pevné nebo kapalné části s malou hmotností, které se nacházejí ve vzduchu, resp. ve stlačeném vzduchu.
  • Pojem částice tedy zahrnuje nejen prach, ale i mnoho dalších nečistot ve vzduchu, respektive ve stlačeném vzduchu.

Především se rozlišují pevné částice a kapalné částice.

Pevné částice zahrnují všechny „pevné“ části, např. všechny druhy prachu, popel, saze, kouř, ale i viry a bakterie. Kapalné částice jsou nejmenší kapičky kapaliny, např. voda (mlha), olej (mlha) a každá další kapička kapaliny nebo aerosol.

Další kategorie částic jsou obsaženy v následující tabulce.