Norma ISO 8573:2010

ISO 8573-1:2010  – to je standard kvality stlačeného vzduchu.
Jedná se o skupinu mezinárodních norem týkajících se kvality (čistoty) stlačeného vzduchu.
Norma sestává z 9ti částí, 1 -definuje kvalitativní požadavky na stlačený vzduch,
části 2 až 9 popisují metody testování řady různých kontaminant obsažených ve vzduchu.

TRB … tlakový rosný bod

Jednotlivé části normy pojednávají o:

8573-1. Kontaminující látky a třídy čistoty

85732. Zkušební metody pro obsah aerosolového oleje

8573-3. Zkušební metody pro měření vlhkosti

8573-4. Zkušební metody pro obsah pevných částic

8573-5. Zkušební metody pro obsah ropných par a obsah organických rozpouštědel

8573-6. Zkušební metody pro obsah plynných kontaminantů

8573-7. Zkušební metody pro životaschopný obsah mikrobiologických kontaminantů

8573-8. Zkušební metody pro obsah tuhých částic hmotnostní koncentrací

8573-9. Zkušební metody pro obsah kapalné vody