TRB Senzor ZHM100 TT-Eex

Tlakový rosný bod plynu
… lze přesně změřit senzorem ZHM100 TT-Eex

Senzor je schopen stanovit tlakový rosný bod (TRB) již z malého množství explozivního plynu. Keramický senzor ZHM100 TT-Eex snímá parciální tlak vodní páry v plynu, který je přímo úměrný rosnému bodu.

Kompletní měřicí systém obsahuje:

 • keramický senzor ZHM100 TT-Eex
 • komora senzoru
 • vyhodnocovací displejové jednotky, včetně analogové výstupní karty a výstupní karty pro relé
 • oddělovací jednotka na bázi Zenerovy diody
 • adaptér elektrického napájení
 • modrý kabel, stíněný pro zaručeně bezpečné obvody
 • kabelová koncovka

Provozní parametry:

 • měřicí rozsah TRB: +20 … -100°C, +/- 2°C
 • výstup 4-20 mA nebo 0-20mA
 • kalibrační rozsah měření. +20 … -75°C
 • přetlak plynu: 350 bar g
 • provedení ATEX
 • krytí IP66, NEMA 4

Model ZHM100 TT-Eex je volitelnou součástí sorpčních sušičů technických plynů.