Porecheck 4

Přístroj PORECHECK 4 je určený pro testování membránových kapalinových filtrů za pomoci „Diffusive Flow“ testu, „bubble point“ testu a „Water intrusion“ testu.

Bubble Point Test – video

Diffusive Flow Test – video

Water Intrusion Test – video