Porecheck 4

Testování membránových kapalinových filtrů za pomoci testů poklesu tlaku, „bubble point“ testu a „Water intrusion“ testu.

Bubble Point Test – video

Diffusive flow test – video

Water Intrusion Test – video