8573-3

Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti:
Tato část ISO 8573 poskytuje návod k výběru z dostupných vhodných metod měření vlhkosti ve stlačeném vzduchu a stanovuje omezení různých metod. Neposkytuje metody měření obsahu vody v jiných skupenstvích, než je pára. Tato část stanovuje metody vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění vlhkosti jakožto parametru znečištění vzduchu. Uvádí návod k převodu údajů o vlhkosti do standardního formátu.

Použití jedné ze zkušebních metod podle ISO 8573-3 je povinné pro přiřazení třídy čistoty podle ISO 8573-1.

 

ISO 8573-3 definuje referenční podmínku pro údaje o vlhkosti ve stlačeném vzduchu jako

«7 bar(e) a 20°C, není-li dohodnuto jinak».

V praxi se údaje o vlhkosti obvykle vztahují ke skutečným pracovním podmínkám (tlak, teplota) během období měření – bez jakýchkoli dalších referenčních údajů, a tedy ve skutečnosti nevyhovují ISO 8573-3.