8573-2

Část 2: Zkušební metody pro obsah aerosolového oleje:
Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro vzorkování a pro kvantitativní analýzu aerosolů oleje a kapalného oleje, které mohou být typicky přítomné ve stlačeném vzduchu. Zkušební metody pro stanovení obsahu olejové páry nejsou předmětem této části ISO 8573, neboť tyto zkušební metody jsou pokryty ISO 8573-5.

ISO 8573-2 specifikuje zkušební metody ke stanovení obsahu kapalného oleje a olejových aerosolů ve stlačeném vzduchu. V závislosti na očekávané hladině oleje, požadované době měření a možnostech odběru vzorků lze použít různé metody:

Metoda Průtok Detekční limit Čas měření
A Plný průtok > 1 mg/m3 50 – 200 h
B1 Plný průtok 0,001 – 10 mg/m3 0,2 – 10 h
B2 Částečný průtok 0,001 – 10 mg/m3 0,2 – 10 h

 

Použití jedné ze zkušebních metod podle ISO 8573-2 je povinné pro přiřazení třídy čistoty podle ISO 8573-1.

 

Nejpoužívanější metodou je metoda B2, tudíž měření za pomoci částečného průtoku:

  • po definovanou dobu se odebírá vzorek z turbulentního hlavního proudu stlačeného vzduchu pomocí izokinetického vzorkování a vede se do držáku vzorkovacího disku
  • tekutý olej a olejové aerosoly se shromažďují na vzorkovacích discích uvnitř držáku disku
  • na konci samotného času odběru vzorků se shromážděný olej extrahuje ze vzorkovacích disků pomocí rozpouštědla, následuje kvantitativní analýza pomocí plynové chromatografie (resp. IR spektroskopie)
  • zjištěná hmotnost oleje je vztažena na objemový průtok během období odběru vzorků, což vede k odpovídající koncentraci hmotnosti

 

Postup izokinetického vzorkování, držák vzorkovacího disku, požadované vzorkovací disky a analytické postupy jsou komplexně a přesně popsány, čímž jsou zajištěny robustní a srovnatelné výsledky měření po celém světě.

Zkušební metody ISO 8573-2 vyžadují specializované technické kompetence a profesionální analytické dovednosti, a proto by měly být prováděny v režii specializovaných institucí.

 

Plynový chromatograf vyžaduje kalibraci, která se provádí s kompresorovým olejem (oleji) použitými v systému stlačeného vzduchu. V ideálním případě je olejová sonda odebrána přímo z kompresoru po testu. Alternativně lze použít vzorek „čerstvého“ nepoužitého kompresorového oleje. Použití obecných standardů pro kalibraci oleje GC může vést k významné chybě měření.

 

Zkumavky s detektorem oleje jsou povoleny pro předběžnou zkoušku, aby se rozhodlo o požadované zkušební metodě a zkušební době, obvykle se používá se silně kontaminovaným stlačeným vzduchem. Zkumavky s detektorem oleje však nelze použít k zarovnání s žádnou třídou čistoty. K identifikaci kontaminace (kapalného) oleje se použijí metody popsané v ISO 8573-2! (viz příloha E)