8573-6

Část 6: Zkušební metody pro obsah plynných kontaminantů:
Tato část ISO 8573 poskytuje výběr vhodných zkušebních metod z dostupných metod pro měření plynného znečištění ve stlačeném vzduchu. Stanovuje metodu vzorkování, měření a hodnocení, posuzování nejistot a uvádění příslušných plynných znečištění oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým, oxidem siřičitým, oxidem dusičným, oxidem dusičitým a uhlovodíky v rozsahu od C1 do C5. Uvedené metody jsou vhodné také pro další plyny.

Samotné vydání normy ISO 8573-6 je zastaralé, a proto již nepředstavuje nejnovější znění.