8573-1

Část 1: Kontaminující látky a třídy čistoty:
Tato část ISO 8573 je klíčovým prvkem série dokumentů ISO 8573, který poskytuje klasifikační systém pro hlavní znečištění v systému stlačeného vzduchu a stanovuje způsob, jakým mohou být kromě klasifikačního systému identifikována další znečištění. Tato část ISO 8573 je doplněna dalšími částmi, které poskytují metody měření pro široký rozsah znečištění.
Aby se uživateli poskytl návod k několika hlediskům klasifikačního systému a k tématům týkajícím se přidružených metod měření, byla jako důležitý dodatek této části ISO 8573 doplněna příloha A