8573-7

Část 7: Zkušební metody pro životaschopný obsah mikrobiologických kontaminantů:
Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro rozeznání životaschopných koliformních mikrobiálních organismů (např. plísně, bakterie, endotoxiny) od jiných pevných částic, které mohou být přítomné ve stlačeném vzduchu. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu poskytuje prostředek ke vzorkování, inkubaci a určování počtu mikrobiálních částic. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ISO 8573-1 a podle záměru se má použít ve spojení s ISO 8573-4 v případě, že existuje potřeba identifikovat pevné částice, které jsou také životaschopné koliformní jednotky.