8573-9

Část 9: Zkušební metody pro obsah kapalné vody:
Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování obsahu kapalné vody ve stlačeném vzduchu, vyjádřeného pomocí hmotnostní koncentrace kapalné vody. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění identifikuje metody vzorkování a uvádí také požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění kapalné vody jakožto parametru znečištění vzduchu.

Použití jedné ze zkušebních metod podle ISO 8573-9 je povinné pro přiřazení třídy čistoty podle ISO 8573-1.

 

Nejběžnější je gravimetrická metoda:

  • stlačený vzduch je veden do kombinace odlučovače vody a jemného filtru (měření plného průtoku)
  • oddělený kondenzát se shromažďuje v obou jednotkách
  • na konci testování se stanoví hmotnost sebraného kondenzátu a rozdíl hmotnosti jemného filtračního prvku
  • zjištěná hmotnost kondenzátu se odkazuje na objemový průtok během testování, což má za následek odpovídající hmotnostní koncentraci
Měření podle ISO 8573-9 se provádí pouze tehdy, je-li stlačený vzduch plně nasycený vlhkostí (100% relativní vlhkosti vzduchu). Stlačený vzduch, který není nasycený, může vést k chybě měření v důsledku odpařování vody.