Plastikářský průmysl

Sorpční odvlhčování vzduchu v plastikářském průmyslu

Vstřikolisové operace zpracovávají termoplasty, které jsou ohřáty pro dosažení změny plasticity a následně vytvarovány a zchlazeny uvnitř formy. Pokud se během tohoto procesu vyskytne vlhkost v základním materiálu, pak se tato odpaří a může způsobit strukturní i vzhledové vady hotového výrobku.

K zajištění výrobků bez jakýchkoliv vad je nutné zajistit, aby základní materiál byl před zpracováním zbaven vlhkosti. Řada plastikářských pryskyřic jsou hygroskopické – vodu jímavé.

Pro zkrácení času tváření a zvýšení produktivity hraje hlavní roli chladicí voda pro ochlazení formy. Obecně platí: čím chladnější forma, tím kratší výrobní cyklus. Avšak tváření při nízkých teplotách formy způsobí rosení, hlavně v létě. To může způsobit nepřijatelné stopy a vady na výrobku, stejně jako korozi  drahých forem, vodících čepů, dále pak nezbytné opravy a výměny, prostoje.

Problém může být zdánlivě vyřešen zvýšením povrhové teploty formy. To však není ideální řešení, protože se zpomalí výroba.

Nasazením sorpčního odvlhčování lze řídít rosný bod vzduchu. Tím lze docílit nižší teplota forem bez rizika vzniku kondenzace vlhkosti.

Sorpční odvlhčovač lze použít i pro uskladnění drahých forem. Tím nedojde k žádným prostojům nutným pro ochranu povrchu ochranným tukem ještě před samotným uskladněním formy.  Pokud je udržována relativní vlhkosti pod 45%r.v., pak mohou být formy skladovány bezpečně bez riziky vzniku koroze.