Zimní stadiony

Vlhkost z okolního teplejšího vzduchu z okolí si nevyhnutelně najde cestu dovnitř sportovní haly skrze přirozené netěsnosti a dveře. Toto často vede ke zvýšené relativní vlhkosti chladného vzduchu nad kluzištěm.

Při styku vlhkého vzduchu s chladnými povrchy (např. ocelové střešní kontrukce) dosáhne snadno vzduch  rosného bodu a to se projeví kondenzací. Skapávání vodních kapek dolů dojde k poškození ledu nebo k vytváření „ledových krápníků“, což vede ke snížení kvality ledu. Mlha nad ledem je obecný problém, zvláště v letním období, kdy je rosný bod venkovního vzduchu nejvyšší.

Sorpční odvlhčovací systém udržuje konstatní relativní vlhkost nebo rosný bod uvnitř zimního stadionu.Suchý cirkulovaný vzduch je preventivné ochráněn před dosažením rosného bodu – a to bez ohledu na provrchové teploty.Kondenzace i mlha je odstraněna!
Nižší vlhkost také pomáhá v ochraně před plísněmi, snižuje korozi ocelových konstrukcí a obecně zlepšuje bezpečnost elektrických zařízení.