Výroba cukrovinek

Čokoláda

Použití suchého vzduchu během výroby čokolády umožňuje zkrátit výrobní čas tím, že předejdeme možnosti kondenzace vlhkosti na chladném výrobku nebo na studených formovacích částech strojů.

Cukerný květ i čokoládové máslo se projeví tehdy, když je čokoláda vystavena vysoké vlhkosti během výroby nebo při skladování ve vlhku. Tomuto jevu lze snadno  zabránit správnou technologickou kázní a skladovacími zásadami – které obsahují řízení vlhkosti.


Cukrovinky

Balicí procesy mohou být vylepšeny když suchý vzduch chrání výrobky při styku se stroji a obalem.

Řízení vlhkosti je nezbytné´v okamžiku dražovaní bonbónu. Vysoká vlhkost v sušicím vzduchu způsobí lepivost a také nedostatečné dražovaní.