Mosty

Odlvhčovače na ochranu proti korozi

Koroze složek měkké oceli a vysoká roztažnost nosných armatur může vést ke ztrátě strukturální celistvosti, vedoucí brzy k bezpečnostním problémům, k drahým dopravním omezením  a nakonec k uzavření mostu.

Ze zprávy z roku 1997 vyplývá, že cca 17% z 581000  mostů v USA bylo označeno jako stavebně nedostatečných. Náklady na nápravu těchto nedostatečností byly vyčísleny na 2 mlrd.$.

Přestože koroze armovací oceli není samotnou příčinou, sehrává však důležitý příspěvek a má proto hlavní podíl.

Ochrana oceli použitím tradičního nanášení barev jako jsou EVA a polyamidy je velmi nákladná a pracná a často nejsou dosažena očekávání.

Koroze vnitřních ocelových konstrukcí a přidružených podpěrných prvků může být eliminována udržením vlhkosti vduchu v rozsahu 40 až 50%r.v.