Záplavy

Zásadní zvrat v procesu obnovy je čas nezbytný pro vysušení budov před započetím nápravných stavebních prací. Potenciálně jsou uvnitř vyplavené stavby stovky skrytých litrů vody.

Výsledkem vyplavení jsou budovy nevhodné k použití či obývání po dobu mnoha měsíců, během kterých vysoká vlhkost uvnitř vyvolává druhotné škody a zvyšuje riziko vzniku nebezpečných plísní.

Odvlhčení zaplavených staveb

Primární přínos kondenzačích typů odvlhčovačů spočívá v jejich nasazení v teplém a vlhkém prostředí. Rychlost odbourání vlhkosti se výrazně zhorší pokud je teplota i vlhkost snížena. Platí obecné pravidlo, že by kondenzační odvlhčovač neměl být nasazen při rosném bodu pod +10°C.

Sorpční odvlhčovače fungují na zcela odlišném fyzikálním principu. Hlavní přínos spočívá v mimořádném výkonu v chladném klimatu nebo při požadavku nízkého rosného bodu. Protože produktem není vykondenzované voda, jsou sorpční jednotky s výhodou používány při teplotách pod bodem mrazu.

Vysoušený vzduch na výstupu ze sorpční jednotky je oteplený, velmi suchý s vysokou rychlostí. Toto jsou 3 podstatné parametry nezbytné pro ovlivnění rychlosti vysoušení. Odvlhčený vzduch lze snadno dopravovat potrubím až na místo potřeby, pod podlahu, do dutin ve stěnách nebo může být jednoduše distribuovaán na více míst najednou.

Zatímco pořízení sorpčního odvlhčovače může narazit na rodinný rozpočet, existují již firmy zabývající se sanováním škod s patřičným vybavením. Vysoušecí jednotky s velkou vysoušecí kapacitou by měly být nasazovány pro sušení velkých budov, jako jsou školy, sklady či městské budovy, apod.