Farmacie

Farmaka

Nejvíce substancí používaných pro výrobu léčiv jsou hygroskopické a jakákoliv absorpce vlhkosti během výrobního procesu ovlivní konečnou hmotnost, kvalitu i životnost.

Při navažování hygrospoických komponet a při následném mísení je důležité, aby nebyla hmotnost ovlivněna osorbovanou vlhkostí z okolního vzduchu.

V případě práškové formě ovlivní vlhkost průtok, caking, lisování a pevnostní vlastnosti konečné pevné lékové formy.

Kvasinky, plísně a bakterie potřebují určité množství vlhkosti pro svůj růst. Řízení relativní vlhkosti je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších fakotrů pro udržení sterilního prostředí.

Chladné a suché prostředí obecně podporuje rychlejší výrobu, lepší kvalitu výrobku a jeho delší životnost. Většina tabletovaích procesů vyžaduje vlhkost v rozsahu 20 až 35%r.v. při 21 až 24°C.

Zátěž vlhkostí

Ve většině farmaceutických systémech pochází největší zátěž (zisk) vlhkosti z přívodu čerstvého vzduchu, který tvoří 5 až 20% z celkového přiváděného množství vzduchu.

V závoslosti na ziscích vlhkosti napříč prostorem je nezbytně „hluboké vysušení“ čerstvého vzduchu nasazením předchlazení (> 10°Cr.b.) a sorpčního odlvlhčení (< 10°Cr.b.).

Kapacita odvlhčovací jednotky je řízena senzorem relativní vlhkosti, který se instaluje ve vratném potrubí. Tento jednoduchý koncept často vyhoví požadavku udržet požadovanou hodnoru %r.v. v prosotru.

Vzduchotechnické systémy s nízkým množstvím čerstvého vzduchu a s prosotry s vysokýmivlhkostními zisky infiltrací (podtlak uvnitř místnosti), časté otevírání dveří, přesuny produktů, atd. povedou k situaci, kdy je nezbytné sušit čerstvý i vratný vzduch.