Mrazírny

Mrazírny – zdraví  & bezpečí

Led, námraza, sníh, mlha a kondenzace jsou jevy, které vznikají, když se teplý vlhký vzduch dostane do styku se studeným povrchem nebo prostředím. Při otevření vrat mrazírenské komory je znatelná turbulentní výměna vzduchu napříč jejich profilem.

Vlhkost venkovního vzduchu se vyrosí na studené podlaze nebo na jiných chladných površích a tím vznikne led, námraza a sníh. Tento jev vytváří kluzké podmínky, jenž ohrožují zaměstnance a řidiče manipulačních vozíků. Postupné zaledování stropních částí a též nárůst tloušťky ledu mohou v případě nepravidelného odmražování vytvářet potenciální riziko ulomení a pádu dolů, a tím ohrozit zdraví a životy personálu.

Vzdušná vlhkost v blízkosti chladírenských vrat a dopravních tras může kondenzovat a vytvářet mlhu, což může snížit viditelnost – další potenciální bezpečnostní riziko, hlavně pro manipulanty přepravních prostředků.

Účinnost chladicích systémů

Jak vlhký vzduch proudí skrze výparník, tak dochází k vymražení a tvorbě ledu. Vlhkost pochází z produktů a z pracovníků, avšak největším zdroje vlhkosti je její infiltrace dovnitř otevřenými vraty.

Tvorba námrazy na výparníku snižuje celkový přenos tepla a brání cirkulaci vzduchu. Oba jevy zhoršují výkon výparníku a celé chladicí jednotky. Snížení účinnosti chladiče způsobuje delší periody chodu chladicího kompresoru a snižují odpařovací teplotu chladiva. Oba jevy zapříčiní zvýšenou spotřebu energie.

Běžnou praxí je nutné pravidelné odmražování výparníku, jehož výkon klesá s tloušťkou narostlého ledu. Tento drahý  postup navíc představuje nepříznivý tepelný zisk. Nicméně, se vzrůstající vrstvou ledu a sníženým výkonem je nezbytné pravidelné odmražování.

Adsorpční odvlhčovací zařízení zachytávají samotné vodní páry a  jsou schopné účinně ji odstranit bez  nutnosti kondenzace. Ve většině případů má vzduch teplotu -20°C nebo nižší. Vzduch je veden do rozdělovacích částí potrubí nad vrata mrazicí komory. Vzniklá clona suchého vzduchu zajistí efektivní překážku před možnou infiltrací vzdušné vlhkosti dovnitř. Vedle toho existuje řada dalších řešení, jak eliminovat nebo snížit celkovou vlhkostní zátěž mrazírny/mrazicího boxu.

Pro mrazírny dodáváme jednotky DehuTech DT-1500 – 5800.