Mrazírny

Mrazírny – zdraví  & bezpečí

Led, námraza, sníh, mlha a kondenzace jsou jevy, které vznikají, když se téplý vlhký vzduch dostane do styku se studeným povrchem nebo prostředím. Při otevření vrat mrazírenské komory je znatelná turbuletní výměna vzduchu napříč jejich profilem.

Vlhkost venkovního vzduchu se vyrosí na studené podlaze nebo na jiných chladných površích a tím vznikne led, námraza a sníh. Tento jev vytváří kluzké podmínky, jenž ohrožují zaměstanance a řidiče manipulačních vozíků. Postupné zaledování stropních částí a též nárůst tloušťky ledu mohou v případě nepravidelného odmražování vytvářet potenciální riziko ulomení a pádu dolů, a tím ohrozit zdraví a životy personálu.

Vzdušná vlhkost v blízkosti chladírenských vrat a dopravních tras může kondenzovat a vytvářet mlhu, což může snížit viditelnost – další potenciální bezpečnostní riziko, hlavně pro manipulanty přepravních prostředků.

Účinnost chladicích systémů

Jak vlhký vzduch proudí skrze výparník, tak dochází k vymražení a tvorbě ledu. Vlhkost pochází z produktů a z pracovníků, avšak největším zdroje vlhkosti je její infiltrace dovnitř oteřenými vraty.

Tvorba námrazy na výparníku snižuje celkový přenos tepla a brání cirkulaci vzduchu. Oba jevy zhoršují výkon výparníku a celé chladicí jednotky. Snížení účinnosti chladiče způsobuje delší periody chodu chladicího kompresoru a snižují odpařovací teplotu chladiva. Oba jevy zapřičiní zvýšenou spořebu energie.

Běžnou praxí je nutné pravidelné odmražování výparníku, jehož výkon klesá s tloušťkou narostlého ledu. Tento drahý  postup navíc představuje bepříznivý tepelný zisk. Nicméně, se vzrůstájící vrstvou ledu a sníženým výkonem je nezbytné pravidelné odmražování.

Adsorpční odvlhčovací zařízení zachytávají samotné vodní párya  jsou schopné účinně ji odstranit bez  nutnosti kondenzace. Ve většině případů má vzduch teplotu -20°C nebo nižší. Vzduch je veden do rozdělovacích částí potrubí nad vrata mrazicí komory. Vzniklá clona suchého vzduchu zajistí efektivní překážku před možnou infiltrací vzdušné vlhkosti dovnitř.

Pro mrazírny dodáváme jednotky DehuTech DT-1500 – 5800.