Sklady dřeva

Zpracování dřeva a skladování

Dřevo je jeden nejznámnějích přírodních a krásných materiálů na světě. Dřevo uje živoucí materiál a  vyžaduje proto správné skladovací prostředí. Dřevo je hygroskopický materiál. Vždy obsahuje vodu,  neustále vyměňuje vodní páru s okolním vzduchem, absorbuje ji je-li relativní vlhkost vysoká a uvolňuje vlhkost, je-li relativní vlhkost ve vzduchu nízká. Protože dřevo se vzrůstrající vlhkostí bobtná v kontrastu se schopností vodu uvolňovat, je obsah vody a rozměry dřeva ovlivněny vlhkostí okolního vzduchu.

Mokré dřevo je těžké a je nesnané jej zpracovat, naopak suché dřevo se kroutí a štípe.

Co znamená „vlhkost“ dřeva?

Požadovaná vlhkost měkkého i tvrdého dřeva je odvislá od typu dřeva a od jeho použití.

Vlhkost dřeva se rovná hmotnosti vody obsažená ve dřevě dělená hmotností zcela suchého dřeva, vyjádřená v %. Vlhkost dřeva 8 až 10% se docílí při vlhkosti vzduchu 40 až 55%r.v.. Vyhřívané sklady se dřevem mají nepředvídatelný vliv na „vlhkost“ dřeva stejně tak, jako teplota mění relativní vlhkost vzduchu.

Sorpční odvlhčovač udržuje skladovací relativní vlhkost v požadovaném rozsahu bez ohledu na skladovací teplotě. Klima zůstane neměnné a dřevo bude udržováno na správné hodnotě vlhkosti.

Dodavatelé, toužící po zaručené kvalitě svých dřevěných výrobků, by měli zvážit použití adsorpčních odvlhčovacích zařízení ve svých skladech. Pokud je dřevo uskladněno v halách z jednovrstvé PVC fólie, pak získaná další výhoda v podobě nízké infiltrace vlhkosti dovnitř vede k provozním nákladům na absolutním minimu.