Elektrárny

Elektrárny a větrné turbíny

Konzervace a životnost energetických zařízení, stejně jako skladování zařízení – to je významný problém, obzvláště při delších odstávkách.

Ochrana zařízení v lektrárnách a jejich konzervace pomocí sorpčních metod není novinkou. Tato technologie se úspěšně používá již od 60.let minulého století jako bariéra proti škodám způsobených vzdušnou vlhkostí.

Na následujících řádcích jsou uvedena doporučená místa v elektrárně pro využití sorpční technologie:

Ohřívák – trubky jsou tenčí než u přehříváku a více náchylné na korozi. Mezikrystalickou korozi austenitické oceli  lze minimalizovat použitím suchého vzduchu.

Generátor – je velmi důležité udržovat vinutí suché, aby se zabránilo korozi a zajistil kratší restartovací čas. Suchý vzduch může přecházet i do ohřívačů generátoru.

Kondenzátor – musí být udržován po odvodnění suchý pro povrhcovou úpravu trubkovnic a dalších částí.

Napájecí a kondenzátní potrubí – zde je důležité eliminovat vnitřní korozi na trukách, jenž může znečistit  napájecí vodu.

Nádoba reaktoru – při nutnosti vstupu je nutné vytěsnit CO2 suchým vzduchem a vysušit grafit před zpětným napuštěním CO2.

Kotel – povrchová teplota spalinové strany trubek kotle klesá pod teplotu rosného bodu a vzniká kondenzát. Kondenzát reaguje se složkami síry z popela, s kyselými usazeninami a hydrolyzuje, vytváří se vysoce kyselý roztok. To způsobí rychlé napadení kovových povrchů.

Turbína – jedno či více tělesová turbína obsahuje po odstavení mnoho vody i díky nerovnostem dna skříně. Suchým vzduchem se zabrání vzniku koroze lopatek i ostatních částí turbíny.