Uskladňovací sila

Odvlhčovače v silech

Většina materiálů uskladněných v silech je ovlivněna vysokou vzdušnou vlhkostí. Problémy pak souvisí s nepravidelným průtokem, zablokováním nádoby, zvýšenou mikrobiální aktivitou, chemickými reakcemi vlivem vlhkosti a obecným znehodnocení uskladněného produktu.

Změna teploty v okolí sila a vlhkostní zátěž v horní části způsobují výrazné změny relativní vlhkosti. Při nízkých venkovních teplotách vzrůstá rel. vlhkost v prázdné horní části sila – vesměs se dosahuje 100%r.v., což vede k tvorbě kapek na vnitřním povrchu chladného pláště sila. Tento problém lze potlačit suchým vzduchem.

Nejjednosušším řešením je umístit odvlhčovací jednotku pod silem a napojit odvlhčený vzduch na plnicí potrubí nebo na potrubí vedoucí přímo nahoru. Tím se vytvoří mírný přetlak, a tak se potlačí přirozená infiltrace vlhkostí zvenku dovnitř vlivem rozdílné tenze vodní páry. Vzduch pak odchází skrze ventilační filtr ven do atmosféry. Plnicí potrubí se suchým vzduchem musí být izolované.

Uzavřený systém suchého vzduchu se doporučuje pouze pro velmi nízké hodnoty rosného bodu nebo %r.v. (např. skladování PLA, kyselin). Prach z uskladněného materiálu může poškodit odvlhčovací jednotku, takže je pak nutné předřadit odpovídající filtraci.

Odvlhčení prázdného prostoru v horní části sila bývá dostačující k udržení nízké vlhkosti vzduchu v silu. Jakákoliv vlhkost ve vzduchu obklopující granule materiálu se rychle posouvá směrem k nižší tenzi vodní páry v horní části sila (Daltonův zákon). Takže není zcela nezbytné, aby byl suchý vzduch injektován zespodu sila.