Měrná vlhkost

Měrná vlhkost: x [g/kg]

Měrnou vlhkostí x rozumíme množžství vody v gramech, které je obsažženo v jednom kilogramu vzduchu. V tabulkách a h-x diagramu se proto měrná vlhkost x udává v [g/kg].