Absolutní vlhkost

Absolutní vlhkost: x [g/kg]

Absolutní vlhkostí x rozumíme množžství vody v gramech, které je obsažženo v jednom kilogramu vzduchu. V tabulkách a h-x diagramu se proto absolutní vlhkost x udává v [g/kg].

x = 0,622 * 610,78 * EXP(Tdb / (Tdb + 238,3) * 17,2694) * RH / 100 / (p * 1000 – 610,78 * EXP(Tdb / (Tdb + 238,3) * 17,2694)) * 1000