Hustota vlhkého vzduchu

Hustota vlhkého vzduchu ρ popisuje, jaké množžství látky v kilogramech obsahuje jeden krychlový metr látky. Jednotka hustoty ρ má tedy rozměr (kg/m3).
Hustota ρ při 0 °C a 0 m n.m. je pro:
suchý vzduch: ρ = 1,293 [kg/m3]
vodní páru: ρ = 0,804 [kg/m3]

Hustota ρ závisí na třech faktorech:

  1. Na tlaku vzduchu: h-x diagram platí pro určitou konstantní hodnotu tlaku vzduchu. Musíme tedy dbát na to, abychom pro výpočty použžívali diagram pro přísluššnou nadmořskou výššku. Pokud jej nemáme k dispozici, je nutné přísluššné stavové veličiny přepočítat.
  2.  Na teplotě: Čím vyšššší je teplota vzduchu, tím více se vzduch rozpíná a jeho hustota klesá.
  3. Na obsahu vodních par: Vodní pára má nižšžší měrnou hmotnost než vzduch. Proto se vzrůstajícím podílem vodní páry hustota směsi vzduch – pára klesá. Křivky s konstantní hustotou v h-x diagramu tedy musí být nakloněny vpravo.

ρ= (1 + x / 1000) * p * 1000 / 461,5 / (273,15 + Tdb) / (0,622 + x / 1000)

Grafické znázornění hustot vlhkého vzduchu v h-x diagramu může být takto: