Hustota vlhkého vzduchu

Hustota vlhkého vzduchu ρ popisuje, jaké množství látky v kilogramech obsahuje jeden krychlový metr látky. Jednotka hustoty ρ má tedy rozměr (kg/m3).
Hustota ρ při 0 °C a 0 m n.m. je pro:
suchý vzduch: ρ = 1,293 [kg/m3]
vodní páru: ρ = 0,804 [kg/m3]

Hustota ρ závisí na třech faktorech:

  1. Na tlaku vzduchu: h-x diagram platí pro určitou konstantní hodnotu tlaku vzduchu. Musíme tedy dbát na to, abychom pro výpočty používali diagram pro příslušnou nadmořskou výšku. Pokud jej nemáme k dispozici, je nutné příslušné stavové veličiny přepočítat.
  2.  Na teplotě: Čím vyšší je teplota vzduchu, tím více se vzduch rozpíná a jeho hustota klesá.
  3. Na obsahu vodních par: Vodní pára má nižší měrnou hmotnost než vzduch. Proto se vzrůstajícím podílem vodní páry hustota směsi vzduch – pára klesá. Křivky s konstantní hustotou v h-x diagramu tedy musí být nakloněny vpravo.

Grafické znázornění hustot vlhkého vzduchu v h-x diagramu může být takto: