Kondenzační odvlhčování

Při odvlhčování (vysoušení) vzduchu se absolutní obsah vody x ve vzduchu (absolutní vlhkost) snižuje. Dosahujeme toho různými způsoby: v tomto případě chlazením.

Vlhký vzduch se přivede do styku s plochou, jejíž teplota je nižší než teplota rosného bodu odvlhčovaného vzduchu Tdp. Část vodních par na této ploše zkondenzuje, čím se sníží obsah vodní páry ve vzduchu. Stavová změna v h-x diagramu se znázorní úsečkou, která probíhá z bodu výchozího stavu vzduchu P1 k průsečíku střední teploty chladicí plochy Tco s křivkou nasycení.

Množství zkondenzované vody závisí na přivedeném chladicím výkonu. Obsah vodních par klesne o hodnotu Δx, přičemž relativní vlhkost vzduchu vzroste. Při tomto způsobu odvlhčování vždy dochází k ochlazení vzduchu, takže vzduch se následně musí dohřívat. Tím se také sníží jeho relativní vlhkost RH.