Teplota mokrého teploměru

Teplota mokrého teploměru: Twb [°C]

Vzduch se zvlhčuje odpařováním vody tak dlouho, ažž se dosáhne nasyceného stavu. Má-li odpařovaná voda jižž teplotu okolního vzduchu, je pro její odpaření nutné pouze latentní teplo, které se vzduchu odebírá snižžováním tepla citelného (chlazení odpařováním). V této situaci tedy dochází ke stavové změně při konstantní entalpii dokud není dosažženo nasyceného stavu (průsečíku s křivkou nasycení, tj. 100%RH). Teplota tohoto průsečíku izoentalpy s křivkou nasycení se v klimatizační technice označuje jako „teplota mokrého teploměru“ nebo „mez adiabatického chlazení“.

Ve stavu nasycení je teplota mokrého teploměru rovna teplotě suchého teploměru (Twb = Tdb)

Numerické stanovení teploty mokrého teploměru Twb vychází z publikace prezentované zde.