Odvlhčování mísením suššího vzduchu

Při odvlhčování (vysoušení) vzduchu se absolutní obsah vody ve vzduchu (absolutní vlhkost) snižuje. Dosahujeme toho různými způsoby: v tomto případě přimíchávání suššího vzduchu.

Situaci lze graficky znázornit v h-x diagamu vlhkého vzduchu. V tomto případě se příliš vlhký vzduch P1 (RH1, x1) směšuje s (většinou chladnějším) vzduchem P2 , jehož obsah vodních par je podstatně menší, než u vzduchu P1. Stav smíšeného vzduchu M1 je dán poměrem množství P1P2.
Pokud je teplota směsi vzduchu M1 nižší, než teplota vzduchu P1, je nutné ji na původní teplotu Tdb dohřát. Po tomto procesu obdržíme výsledný stav vzduchu M2 o stejné teplotě, jako P1, ovšem se sníženým obsahem vodních par x2 a tudíž také s nižší relativní vlhkostí RH2 (tento postup se používá např. v halách s bazény).