Teplota rosného bodu

Teplota rosného bodu: Tdp [°C]
Je to teplota zjistitelná pro daný stav vlhkého vzduchu, tj. při nasycení pro konkrétní absolutní vlhkost x. V h-x diagramu vedeme ze zadaného stavu svislou čáru po konstantní měrné vlhkosti (x = konst.) dolů na křivku sytosti (RH = 100%) a v tomto bodě izoterma v průsečíku s ní udává teplotu rosného bodu Tdp. V případě hodnot Tdp < 0°C je zapotřebí toto vyjádřit jako teplota bodu námrazy (Frost point), Tfp.