Teplota rosného bodu

Teplota rosného bodu: Tdp [°C]
Je to teplota zjistitelná pro daný stav vlhkého vzduchu, tj. při nasycení pro konkrétní absolutní vlhkost x. V h-x diagramu vedeme ze zadaného stavu svislou čáru po konstantní měrné vlhkosti (x = konst.) dolů na křivku sytosti (RH = 100%) a v tomto bodě izoterma v průsečíku s ní udává teplotu rosného bodu Tdp.

Tdp=  (237,7 * ((17,271 * Tdb) / (237,7 + Tdb) + LN(RH * 0,01))) / (17,271 – ((17,271 * Tdb) / (237,7 + Tdb) + LN(RH * 0,01)))