Adsorpční odvlhčování

Při odvlhčování (vysoušení) vzduchu se absolutní obsah vody ve vzduchu (absolutní vlhkost) snižuje. Dosahujeme toho různými způsoby: v tomto případě adsorpcí.

Při odvlhčování touto metodou se vzduch přivádí do styku s hygroskopickými látkami, které jsou schopny pohlcovat vzdušnou vlhkost. Nejpoužívanější pevnou hygroskopickou látkou je křemičitý gel (dodává se pod obchodním názvem silikagel).
Vodní pára je pohlcována relativně velkým povrchem látky (1 gram silikagelu má povrch 300 až 500 m2 !!) a kondenzuje. Přitom se uvolňuje adsorpční teplo, které zvyšuje teplotu vzduchu, což vede ke snížení jak absolutní, tak relativní vlhkosti. Je-li křemičitý gel nasycen a účinnost procesu se snižuje, je možné jej regenerovat ohřátím na 150. ..200 °C, např. horkým vzduchem.

Pro tento způsob odvlhčování vzduchu jsou vhodná zařízení DehuTech.

Jelikož při tomto procesu vzduch neodevzdává ani nepřijímá teplo, entalpie vzduchu zůstává konstantní. Obrázek ukazuje tuto stavovou změnu dole v h-x diagramu.